Lekens läkande kraft

 

Barns förmåga att leka påverkar i hög grad deras utveckling även inom andra områden. Lekutvecklingen är en central del i utvecklandet av barnets övriga färdigheter och förmågår. I leken utvecklas förmågan till samspel och ömsesidig respekt. I leken övar sig barnet för att möta det verkliga livets utmaningar och får möjlighet att hitta det "inre rum" där det kan få stöd i att växa. I detta inre rum - i gränslandet mellan fantasi och verklighet -  tillåts barnet experimentera, fantsiera och lekfullt testa sina gränser.

 

Lek kan också vara ett sätt att bearbeta svåra händelser, att uttryck sin sorg och frustration eller att prova på något man i verkligheten bara kan drömma om. I leken övas dessutom sociala färdigheter som samförstånd och turtagning - viktiga färdigheter att bemästra för ett fungerande vardagsliv tillsammans med andra.

Men barns förmåga till lek och socialt samspel utvecklas inte automatiskt och inte på egen hand. Utvecklingen sker i samspel med andra, från förmågan att tolka leksignaler till förmågan att föreställa sig inre bilder och delta i skapandet av gemensamma lekarenor.

 

Många barn kan av olika anledningar behöva extra stöd i att erövra lekfärdigheter. Lekarbete är en specialpedagogisk metod för att stödja dessa barn i deras lekutveckling. Metoden är väl beprövad och kan anpassas till barnets individuella behov.

 

Lekarbete och tejping är kommunikationsmedel som inte kräver ett talat språk eller färdigheter i svenska. Tejpingmetoden kan användas såväl i förebyggande syfte som i utredningar och barnförhör eller i olika typer av behandlingar. Även denna metod är väl beprövad.    

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)