Lek och hållbar utveckling

 

Hållbar utveckling innebär att vi som lever idag lever på ett sätt som inte äventyrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Det handlar om global respekt, rättvis resursfördelning och mellanmänsklig hänsyn, både nu och i framtiden. De sociala aspekterna av hållbar utveckling förutsätter att vi kan sätta oss in i andras situation och att vi utvecklar en vilja att se till varandras behov. 

 

I arbetet för hållbar utveckling är leken ett utmärkt redskap. I leken tränar vi upp vår förmåga till socialt samspel, lär oss känna in den andres behov och hitta kreativa lösningar på problem. Att utveckla vår förmåga till positivt samspel och respekt för varandra är i allra högsta grad att verka för hållbar utveckling. 

 

Och sist men inte minst är leken och en utvecklad lekförmåga oerhört viktiga skyddsfaktorer när det gäller barn och ungas psykiska hälsa. Framtiden blir så bra som våra barn mår.  


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)