Välkommen!

 

One World Edutainment är en konsultbyrå med fokus på hållbar utveckling och barnrätt. Jag som driver One World heter Karin Hallén Sehlin och är utbildad journalist och pedagog med fördjupning inom specialpedagogik med mångårig erfarenhet av arbete med barn i behov av stöd i olika former. Jag har också en examen i utvecklingsstudier med globalt perspektiv.

Under de senaste åren har jag arbetat inom skolan som såväl speciallärare som skolkurator, med särskilt fokus på nyanlända barn och unga i åldrarna 6-18 år. Jag har även arbetat med lekarbete - lek som specialpedagogisk metod - med barn och unga med trauma av krig och flykt. Tidigare har jag arbetat med barnrättsperspektiv och hållbar utveckling på bland annat Barnombudet i Uppsala län, där jag även varit chefredaktör för tidningen Word. Hösten 2017 gav jag ut en samling dokumentära berättelser i boken "Ser du mig? Nyanlända barn och unga berättar" och har för tillfället en uppföljare på gång. 

 

Inom One World erbjuder jag konsulttjänster såsom fortbildningsinsatser inom elevhälsa och nyanlända, lekarbete samt rapportskrivande. 

 

Lekarbete är en utmärkt metod för att stödja det enskilda barnets utveckling, exempelvis i socialt samspel, lekutveckling eller som del av rehabilitering vid traumabearbetning etc. Jag erbjuder också leksamtal för barn genom tejpingmetoden - en metod för att kommunicera med barn på deras egen arena och på deras egna villkor. Leksamtal/tejping kan användas både vid utredande samtal och som del av behandling vid psykisk ohälsa och traumabearbetning. Lekarbete och leksamtal går att kombinera för att anpassa verksamheten till det enskilda barnets behov.      

Målgrupper:

  • Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
  • Nyanlända barn, asylsökande barn, barn med upplevelser av krig och flykt
  • Barn i sorg
  • Barn i behov av särskilt stöd i socialt samspel och lekutveckling
  • Barn i behov av stöd för att motverka psykisk ohälsa

För mer info och bokning, vänligen kontakta mig via formuläret.

 


Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)